Stacionární vysokotlaké čistící zařízení

Vysokotlaké stacionární stroje jsou vhodné pro velmi silné a dlouhodobé zatížení, plně profesionální práci, s nadstandardní servisní podporou.

Stacionární vysokotlaké čistící zařízení mají provozní životnost 10 let a více.

V plynové verzi úsporný ekonomický režim v dlouhodobém provozu zhodnotí investici při vysokém pracovním výkonu a komfortu používání.

V potravinářských a zemědělských provozech dosahuje až 70 % úspory na odpadní vodě.

Vysokotlaké čištění je ve srovnání s beztlakovým čištěním hospodárnější, dosahuje lepších výsledků mytí a je ohleduplnější k životnímu prostředí, šetří až 80% pitné vody, pro odstranění nečistot stačí silný vodní paprsek, který mechanicky sráží nečistoty a není nutné používat chemikálie.

HORKÁ nebo STUDENÁ voda?

Jednoznačně se ukazuje čištění vysokým tlakem a horkou vodou nejefektivnější. Teplá voda urychluje chemické procesy a je velmi důležitým faktorem čištění. Při každém zvýšení teploty vody o 10°C se zdvojí rychlost reakce, zvýšením o 20°C se tedy čtyřnásobně zvýší rychlost chemických procesů - snadněji se odstraňují oleje, tuky z povrchů a zahřátý čištěný povrch rychleji vysychá. V praxi to znamená, že vyšší teploty vody zkracují dobu čištění až o 60% při znatelně lepším dosaženém výsledku.

teplota-vs-cas.jpg

Náklady na pořízení a udržování provozu vysokotlakého čističe s ohřevem jsou sice vyšší díky dodatečnému hořáku a s tím spojené spotřeby energie, ale na druhé straně lze dosáhnout lepšího výsledku čištění v kratší době (úspora až 35%) bez použití čistících prostředků.

NÁKLADY NA PRACOVNÍ SÍLU

Nelze opomenout ani náklady na pracovní sílu za celkovou dobu používání vysokotlakého čističe, použití vysokotlakého čističe s ohřevem - HDS stroje - je ekonomicky výhodnější.

Celkové náklady u stroje HD na 1 osobu/hodinu = 501,50 Kč

Celkové náklady u stroje HDS na 1 osobu/hodinu = 409,75 Kč

Úspora na hodinu práce je přibližně 18 % (kalkulace vychází ze 100 hod práce/doba čištění za rok)

nákladový graf.jpg

ZÁVĚREM:

Stroje HD - bez ohřevu jsou nejvhodnější pro odstraňování velkého množství lehčích nečistot a volné špíny, která musí být odplavena. Stroje s ohřevem HDS je vhodné zvolit na pevně ulpívající špínu a nečistoty.

HD A HDS STACIONÁRNÍ ČISTÍCÍ STROJE PRO VÍCE VÝSTUPNÍCH MÍST

- vysokotlaké stacionární zařízení bez ohřevu HD a s ohřevem HDS lze v praxi využít cíleně dle potřeb a požadavků na čištění i pro více výstupních míst