Dávkování chemie v tekuté a práškové podobě

Používáme prostředky, které jsou v souladu s reálnými limity dané lokality.

Odpovědnost neseme nejen za mytí, ale i čištění odpadních vod.

Použití tekutých komponentů je často provozně jednodušší řešení.