Čistírna odpadních vod - ČOV

Čistírna odpadních vod se využívá především pro účely filtrace vody a recyklace vody.

Úprava vody je prováděna pomocí mechanické filtrace vody či chemické filtrace vody tak, aby čistírna odpadních vod (flotační či sedimentační průmyslová čistička) poskytla vodu dále použitelnou pro proces mytí. Čistírna odpadních vod je vždy navrhována dle určitého provozu a požadavků na výstupní odpadní vodu. Kvalitní čistírna odpadních vod je důležitým prvkem v péči o životní prostředí.