Doplňující filtrace

Tam, kde se vyčištěná voda vypouští na hodnoty povrchových vod (do vodních toků), doplňuje se zařízení o dodatečné filtrace jako je filtr aktivního uhlí a dočišťovací fitry s automatickým proplachem.