Čistírna odpadních vod průmyslová

Průmyslová čistírna neslouží jen pro účely recyklace vody, ale čistička tohoto typu může být i koncovkou zajišťující kvalitu vody. Průmyslová ČOV se používá mj. v brusírnách skla, galvanizovnách a lakovnách, autoservisech a myčkách osobních vozidel.

V průmyslových procesech, na myčkách automobilů - v určitých případech dochází k tzv. emulgaci vody především s ropnou látkou. Dochází tím k nevratnému „smíchání“, které spolehlivě nerozdělí odlučovače ropných látek (lapoly), používané např. na parkovacích plochách. Vhodné řešení nabízí naše průmyslové čistírny odpadních vod. Při jejich výběru je rozhodující typ provozu a požadované výstupní hodnoty vyčištěné vody od správců kanalizačních sítí či požadavky příslušných místních orgánů (povodí, referáty životního prostředí, stavební úřady). Pokud je používána teplá voda s detergenty, myjí se motory, výstupní odpadní vody jsou svedeny do povrchových vod - to jsou pak argumenty pro použití chemických čistíren odpadních vod.

Průmyslové čistírny odpadních vod (ČOV) se používají jak k recyklaci vody, tak i pouze jako koncovka, zajišťující kvalitu výstupní vody v garantovaných parametrech po dlouhou provozní dobu, často i s dostatečnou rezervou pro proměnné parametry vstupní - tedy znečištěné odpadní vody.

V průmyslu se tyto čistírny odpadních vod (ČOV) mohou vhodně využívat nejen pro čištění ropných látek, saponátů, rostlinných olejů, konzervačních vosků či mechanických nečistot, ale i snižování hodnot nerozpuštěných látek, těžkých kovů, fosforu.