Projekční podklady

Máme zpracován vzorový projekt na statiku zastřešení, jeho požární odolnost, stavební podklady a vodoprávní řízení.

Celkové náklady včetně stavebních máte s námi pod kontrolou a to i když vám nedodáme kompletní řešení.