Mycí linky a ruční tlakové mytí

Nabízíme široký rozsah dodávek mytí. Od malých výkonů ručních privátních myček, automyček v obchodních centrech přes mycí linky pro osobní a nákladní vozidla v rozličných konfiguracích až po speciální myčky dopravní techniky, spodní mytí, vnitřní výplach cisteren, IBC kontejnerů, železničních vozů a letadel.

Sestavujeme mycí technologie pro mytí od malého vozidla až po 40 tun. Mycí linky čistí vozidla ekologicky a rentabilně a poskytují komfortní obsluhu. Portálové mycí linky, mycí boxy, linky pro nákladní automobily a speciální mycí linky stanovují měřítka ve vnitropodnikovém či komerčním používání.