Platební terminál, Měnička mincí

Mycí boxy i mycí linky vybavíme dle požadavku a specifikace investora Platebním terminálem včetně měničky mincí.

Platební terminál firmy CHEMIE STAR umožní zákazníkovi úhradu zvoleného programu mycí linky hotově i platební kartou (bezkontaktně či zadáním PIN kódu). Terminál vydává daňový doklad – účtenku a čárový kód k zakoupenému mytí. Načtením čárového kódu při vstupu se otevřou vrata myčky a vozidlo vjede do myčky.

V případě Samoobslužních bezkontaktních mycích boxů lze díky Platebnímu terminálu zaplatit mytí platební kartou, terminál vydá autorizační doklad o transakci a na požádání vytiskne i daňový doklad k mytí. Systém lze využít a provozovat i na vybraný vozový park (firemní či stálé klienty) se snímáním a vyhodnocováním SPZ vozidel. Nahradilo by to přístupové zákaznické karty.

  • Platební terminál akceptuje platební karty i bezkontaktní platební karty.
  • Částka pro mytí se pouze z karty zarezervuje na začátku mytí, po ukončení mytí se z karty odečte jen suma, která byla skutečně vyčerpána na mytí.
  • Měnička mincí je integrovaná přímo v terminálu nebo jí lze dodat samostatně. 
  • Na desce lze přímo označit, které bankovky měnička akceptuje a jaké mince vydává
  • Výdej mincí přímo pod terminálem nebo měničkou