Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:

CHEMIE STAR, spol. s r.o.

K Dolíkám 717/8a

Svobodné Dvory

503 11 Hradec Králové

IČ: 43222226

DIČ: CZ43222226

Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4665

Oprávněná osoba:

Ing. Miroslava Havlíčková

tel: +420 777 758 453

email: marketing@chemiestar.cz

(dále jen „správce“)

2.Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s formulářem servisní pohotovost, poptávkovým formulářem nebo objednávkou.

Jedná se o tyto údaje:

- jméno a příjmení

- adresa pro zaslání objednaného zboží

- IČ

- DIČ

- emailová adresa

- telefon

- historie navštívených stránek na webu

- historie aktivit v e-mailových kampaních

- historie nákupů

3. Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- váš souhlas se zpracováním pro účely cílené reklamy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

- oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek a přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

4. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

- vyřízení vaší poptávky

- vyřízení vaší objednávky

- vyřízení případné reklamace

- zodpovězení vašich dotazů

- cílené nabízení našich služeb

- analýzu návštěvnosti webových stránek

- zasílání obchodních sdělení

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

- osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad

- osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení

- osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů

- historie vaší návštěvnosti na webu nejdéle 30 dnů po odvolání souhlasu

- osobní údaje k zasílání newsletteru nejdéle 30 po odvolání vašeho souhlasu

6. Cookies

Informace o používání cookies na webu najdete na této stránce.

7. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

- správce webových stránek

- přepravní společnost PPL, GLS, Česká pošta

- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

- informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR

- opravu osobních údajů dle čl. 16

- požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR

- právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email marketing@chemiestar.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

- že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů

- že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Kontakt

Máte projekt, na kterém můžeme spolupracovat?

Česká republika
Hledat!