Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:

CHEMIE STAR, spol. s r.o.

K Dolíkám 717/8a

Svobodné Dvory

503 11 Hradec Králové

IČ: 43222226

DIČ: CZ43222226

Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4665

Oprávněná osoba:

Ing. Miroslava Havlíčková

tel: +420 777 758 453

email: marketing@chemiestar.cz

(dále jen „správce“)

2.Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s formulářem servisní pohotovost, poptávkovým formulářem nebo objednávkou.

Jedná se o tyto údaje:

- jméno a příjmení

- adresa pro zaslání objednaného zboží

- IČ

- DIČ

- emailová adresa

- telefon

- historie navštívených stránek na webu

- historie aktivit v e-mailových kampaních

- historie nákupů

3. Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- váš souhlas se zpracováním pro účely cílené reklamy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

- oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek a přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

4. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

- vyřízení vaší poptávky

- vyřízení vaší objednávky

- vyřízení případné reklamace

- zodpovězení vašich dotazů

- cílené nabízení našich služeb

- analýzu návštěvnosti webových stránek

- zasílání obchodních sdělení

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

- osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad

- osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení

- osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů

- historie vaší návštěvnosti na webu nejdéle 30 dnů po odvolání souhlasu

- osobní údaje k zasílání newsletteru nejdéle 30 po odvolání vašeho souhlasu

6. Cookies

Informace o používání cookies na webu najdete na této stránce.

7. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

- správce webových stránek

- přepravní společnost PPL, GLS, Česká pošta

- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

- informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR

- opravu osobních údajů dle čl. 16

- požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR

- právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email marketing@chemiestar.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

- že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů

- že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Kontakt

Máte projekt, na kterém můžeme spolupracovat?

Česká republika