Projektová příprava technologie

Jsme k dispozici při řešení technologických návrhů Vám i Vašim zákazníkům.

V elektronické podobě máme k dispozici již některá řešení, která můžete přímo využít.

Tyto data jsou však na vyžádání - především pro ochranu licenčního ujednání programu ACAD.

V konkrétních projektech lze využít i služby, kdy nám poskytnete projekt stavební části a my vám technologickou část zakreslíme.

Od roku 2014 pracujeme s licenční aplikaci SolidWorks a projektováním pomocí 3D CAD systému. Program umožňuje objemové i plošné modelování, které nám značně zefektivnilo práci na projektech a hlavně zlepšilo komunikaci se zákazníkem.