Misting - ochlazování vzduchu vodní mlhou

Misting je mlhovité rozstřikování vody neboli mlžení vodní mlhou

Misting je technologie, která využívá jemnou vodní mlhu za účelem ochlazování vzduchu, zvlhčování prostoru, regulace vlhkosti v halách, snižování prašnosti či zápachu.
Voda je vedena vysokotlakými rozvody a ve speciálních vyskotlakých tryskách se z ní vytváří jemná vodní mlha.

Oblast využití mistingu

 • PRŮMYSL:
  mlžení vodní mlhou je velmi vhodné v oblastech, kde je požadavek na stabilitu vlhkosti případně regulaci vlhkosti ovzduší, snižování prašnosti či zápachu např.textilní, dřevozpracující, potravinářský průmysl, tiskárny, papírny, skládky, prostory ČOV
 • ROSTLINNÁ VÝROBA:
  v rostlinné výrobě je misting ideálný pro zvhhčování prostoru v pěstících halách, zabraňuje vniknutí škodlivého hmyzu do prostor skleníků, rozstřikování vodní mlhy pomáhá ošetřovat rostliny proti plísním a parazitům za použití dávkovacího čerpadla účinné látky
 • ŽIVOČÍŠNÍ VÝROBA:
  ochlazováním vzduchu pomocí vodní mlhy při chovu dobytka, drůbeže a jiných hospodářských zvířat se odbourává tepelný stres zvířat, což pozitivně ovlivňuje hmotnostní přírůstky a výnosovost. Mlžení vodní mlhou zvyšuje taky pohodu zvířat, protože vodní mlhovina zamezuje přístup otravného hmyzu do chovného prostoru.

Výhody mistingu - mlžení vodní mlhou:

 • zvyšuje výnosovost
 • zvyšuje produktivitu zlepšuje kvalitu pracovního (chovného) prostředí
 • zvyšuje produkci
 • nenáročná instalace
 • snadné ovládání
 • nízké provozní náklady
 • rychlá návratnost investice


fotogalerie

 mlžení

Další Nabídka služeb pro zemědělce

Vysokotlaké čištění s rozvody od projektu až po konečnou realizaci, provoz a servis.

VT čištění