Řeky nejsou smetiště

<< zpět

orlice mapa

O PROJEKTU

     Ekologický, dobrovolnický a nekomerční projekt Čištění řeky Orlice v Přírodním parku Orlice vznikl v roce 2007 v reakci na neutěšený stav na našich řekách a především na řece Orlici a jejich přítocích v Přírodním parku Orlice.
Členy a příznivce Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. při splouvání řek Divoké a Tiché Orlice zaráželo, jaký lhostejný vztah má člověk k přírodě. Je smutné dívat se na keře a stromy na břehu řeky obalené civilizačním odpadem nebo hledět na koryto, zátoky či slepá ramena řeky zanesené civilizačním odpadem.

     Snahou Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. v rámci projektu Čištění řeky Orlice je zapojit do konkrétní ochrany a údržby životního prostředí nejen širokou vodáckou i laickou veřejnost, ale i města, obce, státní orgány a instituce, podnikatelské subjekty, které mají „vazbu“ na Přírodní park Orlice nebo kterým není lhostejný současný stav přírody, která nás obklopuje a ve které relaxujeme .

     Cílem projektu je vyčistit koryta řek a přilehlé břehy řeky Orlice a jejich přítoků ve vytipované lokalitě v Přírodním parku Orlice od civilizačních nánosů. Do budoucna se počítá nejen s postupným rozšiřováním lokalit na řekách, které je nutné nejen vyčistit, ale i nadále tyto lokality pravidelně udržovat. Vzhledem k charakteru území, kterým řeky protékají v Přírodním parku Orlice, se předpokládá, že čištění koryta řek a přilehlých břehů bude probíhat především „z vody“ tzn z lodí. Řada míst je totiž v Přírodním parku Orlice ze břehu nepřístupná. Dobrovolná práce tak vyžaduje od účastníků projektu určité vodácké dovednosti. V současné době Klub dětí a mládeže organizuje 2 x ročně (na jaře a na podzim) čištění řek v Přírodním parku.

předtím

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

potom :-)

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -