Získali jsme certifikát SOLIDITET

<< zpět

register

Získáním  certifikátu závěrem roku 2012 jsme se stali členem registru solventních firem. Registr zahrnuje seriózní podnikatelské firmy v ČR, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno a vyznačují se tím nejcennějším - solidností, seriózností a solventností. Představuje znamení bezpečného a korektního obchodního vztahu jak stávajícím, tak potenciálním klientům.

  certifikát soliditet